Clip đã bị xóa!

Hoài Linh Tự tử
hoangtuong_1689

Ngày đăng 10-06-2008

Mình cực phê tiểu phẩm này của anh, mời các ban xem