Clip đã bị xóa!

Hoàng Phi Hồng II - Phim võ thuật đặc sắc Jet Li

Hoàng Phi Hồng II - Phim võ thuật đặc sắc Jet Li
tuannt_hicc

Ngày đăng 08-01-2009

Hoàng Phi Hồng theo dì Yee và Fu đến Peking thăm cha của mình. Và tại đây, để dạy cho bọn cường hào ác bá một trận nhớ đời, anh đã tham gia vào lễ hội múa lân với những màn võ thuật đẹp mắt.