Sorry, this video is not available in your country.

Hoàng Phi Hồng - Sư vương tranh bá

Toàn Thu Không Chi

Tags: VTC, phim nước ngoài, phim hành động đặc sắc, Hoàng Phi Hồng, Sư vương tranh bá

Đăng ngày 25-06-2008

Hộ tống dì Thập Tam tới kinh thành, Hoàng Phi Hồng chứng kiến cảnh các võ đường triệt hạ lẫn nhau hòng dễ bề chiến thắng trong cuộc thi múa sư tử mừng thọ Từ Hy thái hậu. Lợi dụng tình thế đó, người Tây Dương thực hiện một âm mưu nhằm suy yếu sức mạnh của Trung Quốc.
Đọc thêm

Bình luận (2)