Clip đã bị xóa!

Hoàng Sa 1988
ndlyendung

Ngày đăng 19-05-2009

64 chiến sĩ đã hy sinh