Sorry, this video is not available in your country.

Hoàng Sa 1988

ndlyendung

Tags: Hoàng Sa

Đăng ngày 19-05-2009

64 chiến sĩ đã hy sinh

Bình luận (3)