Hoàng Sa 1988

Tags: Hoàng Sa

Đăng ngày 19-05-2009
64 chiến sĩ đã hy sinh

Bình luận (3)