Hoàng hôn trên vịnh Hạ Long

Đăng ngày 26-03-2007
Thắng cảnh Hạ Long

Bình luận (1)