Clip đã bị xóa!

Hoang mạc Phi châu...
blueriver392003

Ngày đăng 08-11-2007

Xem nào: Sư tử bắt trâu.. rồi trâu đánh lại sư tử.. lại có cả cá sấu tham gia nữa mới xôm tụ..