Sorry, this video is not available in your country.

Hoạt động dạy phát âm + nói tiếng Anh

bravery1981

Tags: Nguyễn Tiến Dũng, giáo viên tiếng Anh, THPT Nguyễn Huệ Đại Từ, Thái Nguyên

Đăng ngày 10-07-2008

Đây là tài liệu do Hội đồng Anh cung cấp
Được biên soạn lại bởi Nguyễn Tiến Dũng giáo viên tiếng Anh THPT Nguyễn Huệ Đại Từ Thái Nguyên
Email: bravery@teacher.com
Website: www.bravery.tk
Đọc thêm

Bình luận (0)