Sorry, this video is not available in your country.

Hoạt hình Liên Minh Huyền Thoại (Phần 4)

Tags: Liên Minh Huyền Thoại, Garen, Xinzhao, Jarvan IV, hoạt hình, League of Legends

Đăng ngày 26-10-2012

Trong phần này Garen sau khi chán nản vì nghe Xinzhao và Jarvan IV "chém gió", rồi bị Caitlyn từ chối anh ta bỏ đi vào rừng. Sau đó Garen gặp một đám Creep và bị đánh tơi bời.

Lúc này Trymande xuất hiện và bắt đầu dạy Garen cách để làm sao trở thành "một người đàn ông chân chính"
Đọc thêm

Bình luận (0)