Clip đã bị xóa!

Học Sinh Phổ Thông Nhảy Hiện Đại

Yiao Jing

22,892

Tags: Hiphop

Đăng ngày 06-03-2007

5 mày râu pro nhất lớp A12 (2006-2007) Trường Phổ Thông Nguyễn Hữu Cầu- Hóc Môn- Thành phố Hồ Chí Minh.

Bình luận (9)


Xem thêm bình luận