Clip đã bị xóa!

Học sinh Hàn hôn nhau trong giờ trực Nhật

Học sinh Hàn hôn nhau trong giờ trực Nhật
BuiMaiDuyQuang

Ngày đăng 10-10-2008

Tuổi teen Hàn Quốc bây giờ bạo dạn thật.