Học sinh đánh nhau - hình ảnh đáng lên án

Tags: 123

Đăng ngày 26-12-2008
Học sinh đánh nhau đã là hư rồi, lại còn diễn trò đánh nhau như thể đấy là 1 điều hay ho để mọi người vui cười và thích thú thì thật tệ

Bình luận (0)