Học sinh hôn nhau trong lớp

Tags: clip

Đăng ngày 16-05-2008
Giật mình quá mọi người ạ. Phải chăng chúng ta: nhà trường, gia đình, xã hội đang buông lỏng việc giáo dục các em. Nhìn mấy đứa nhỏ, quàng khăn đỏ sao vừa giận, vừa thương

Bình luận (371)