Học sinh Huy Văn bắt bạn quỳ xin lỗi

Đăng ngày 27-05-2012
Học sinh trường THCS Huy Văn đánh bạn, bắt quỳ xuống xin lỗi

Bình luận (1)