Clip đã bị xóa!

Học sinh Huy Văn bắt bạn quỳ xin lỗi

Học sinh Huy Văn bắt bạn quỳ xin lỗi
SangsTV

Ngày đăng 27-05-2012

Học sinh trường THCS Huy Văn đánh bạn, bắt quỳ xuống xin lỗi