Sorry, this video is not available in your country.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

thungo

Tags: HTV9, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đăng ngày 01-03-2008

Bác Hồ vị lãnh tụ vĩ đại

Bình luận (0)