Clip đã bị xóa!

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
thungo

Ngày đăng 01-03-2008

Bác Hồ vị lãnh tụ vĩ đại