Clip đã bị xóa!

Học tiếng Anh trực tuyến với thầy Nguyễn Quốc Hùng M.A. trên www.bea.vn

Học tiếng Anh trực tuyến với thầy Nguyễn Quốc Hùng M.A. trên www.bea.vn
hoannd

Ngày đăng 12-03-2009

Hãy tham gia các khóa học do thầy Nguyễn Quốc Hùng M.A. giảng dạy. Khóa học "Luyện phát âm chuẩn", khóa học "Phương pháp học tiếng Anh". Luyện tất cả các kỹ năng học tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết, nâng cao vốn từ vựng, tra từ điển, ...