Sorry, this video is not available in your country.

Học tiếng Trung Quốc 1

Linh Lich

Tags: tiếng Trung, ngữ âm, Trung Quốc, học, zxc

Đăng ngày 13-01-2009

Luyện ngữ âm cơ sở

Bình luận (6)

Xem thêm bình luận