Sorry, this video is not available in your country.

Học tiếng Trung Quốc 2

Linh Lich

Tags: tiếng Trung, ngữ âm, Trung Quốc, học, zxc, tiếng Hán

Đăng ngày 13-01-2009

Luyện ngữ âm cơ sở

Bình luận (4)