Clip đã bị xóa!

Hội đồng chuột
WhiteOcelot

Ngày đăng 17-03-2008

Cast: Thanh Thúy, Thúy Nga, Thu Ngọc, Diễm Quỳnh, Thùy Trang, Yến Trang (vai chuột). Nguyệt Thanh (vai mèo)