Clip đã bị xóa!

Hội không sợ vợ

Đinh Văn Hòa

6,567

Tags: hài hước

Đăng ngày 26-08-2007

những người sợ vợ

Bình luận (2)