Sorry, this video is not available in your country.

Hội nghị triển khai chỉ thị 09 của ban Bí Thư khóa XI

Hoàng Anh Sơn

Tags: Hội nghị triển khai chỉ thị 09 của ban Bí Thư khóa XI, Bí Thư khóa XI

Đăng ngày 13-04-2012

Hội nghị triển khai chỉ thị 09 của ban Bí Thư khóa XI

Bình luận (0)