Hồng Khanh & Phúc Nguyên - Quê hương Việt Nam (Vòng liveshow - Giọng Hát Việt Nhí tập 2)

Đăng ngày 03-08-2013
Ca khúc: Quê hương Việt Nam
Thí sinh: Hồng Khanh & Phúc Nguyên
Vòng liveshow - Giọng Hát Việt Nhí tập 2

Bình luận (1)