'Hot girl' lộ hàng

Đăng ngày 01-03-2009
Ai cũng quan tâm khi "hot girl" bị lộ hàng, nhưng lộ kiểu này thì chỉ khiến người ta chết khiếp.

Bình luận (0)