Sorry, this video is not available in your country.

Hương Giang hát 'Đừng ngoảnh lại'

Tran Thi Mai Lien

Tags: Thí sinh Giọng hát Việt, Hương Giang

Đăng ngày 11-07-2012

Hương Giang sở hữu ngoại hình sáng sân khấu. Cô hát Đừng ngoảnh lại theo một cách hoàn toàn mới