Clip đã bị xóa!

Hương Tràm - Xa (liveshow Bài hát yêu thích tháng 5)

Hương Tràm - Xa (liveshow Bài hát yêu thích tháng 5)
tvshow_baihatyeuthich

Ngày đăng 06-05-2013

Thể hiện: Hương Tràm Ca khúc: Xa Liveshow Bài hát yêu thích tháng 5