Sorry, this video is not available in your country.

Hướng dẫn cách cắt Sim thường thành Nano Sim và Micro Sim

Tags: hướng dẫn, thủ thuật, Nano Sim, Micro SIm, cắt sim, iPhone 5, iPhone 4

Đăng ngày 10-12-2012

Đây là video hướng dẫn bạn cách cắt Sim thường thành Nano Sim và Micro Sim để có thể dùng cho iPhone 4, iPhone4s và iPhone 5.

Bạn có thể down bản hướng dẫn bằng file pdf theo link http://www.airportal.de/nanosim/How_to_cut_Mini_and_Micro_SIM_to_Nano_SIM.pdf để in ra được một tấm hướng dẫn cắt như trong video.
Đọc thêm

Bình luận (0)