Sorry, this video is not available in your country.

Hướng dẫn cắt kéo

Tags: hip hop, fan_of_twins, dance, break dance, day cat keo, huong dan cat keo

Đăng ngày 11-03-2009

để học được động tác này bạn cần kiên trì và khéo léo

Bình luận (0)