Sorry, this video is not available in your country.

Hướng dẫn kỹ thuật đặt thông dạ dày qua đường mũi

vxuanhoa78

Tags: Hướng dẫn kỹ thuật đặt thông dạ dày qua đường mũi

Đăng ngày 26-06-2010

Hướng dẫn kỹ thuật đặt thông dạ dày qua đường mũi

Bình luận (0)