Sorry, this video is not available in your country.

Hướng dẫn làm chả lá lốt

Tin trong nước

Tags: Dạy nấu ăn, Chả lá lốt

Đăng ngày 30-03-2009

Chả lá lốt là một món ăn miền Bắc rất phổ biến..

Bình luận (0)