Clip đã bị xóa!

Hướng dẫn làm mạch điện tử

Hướng dẫn làm mạch điện tử
nbb3i

Ngày đăng 20-09-2007

Clip hướng dẫn mọi người tự làm mạch in điện tử để phục vụ những vấn đề nghiên cứu sáng tạo mà không cần đi đặt in với cái giá cắt cổ! :D