Hướng dẫn làm mạch điện tử

Đăng ngày 20-09-2007
Clip hướng dẫn mọi người tự làm mạch in điện tử để phục vụ những vấn đề nghiên cứu sáng tạo mà không cần đi đặt in với cái giá cắt cổ! :D

Bình luận (21)