Sorry, this video is not available in your country.

Hướng dẫn lắp ráp máy tính

emailhoc

Tags: ket, ketnoi, ketnoi247, 247, huong dan, thi nghiem, thu thuat, meo, meo vat, nuoc, boc chay

Đăng ngày 02-02-2008

Hướng dẫn lắp ráp máy tính. Được đăng tải bởi diễn đàn mua bán KETNOI

Bình luận (3)