Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup trong Excel. Ứng dụng nối dữ liệu từ 2 Sheet khác nhau

Tags:

Đăng ngày 28-11-2009
Bài trước chúng ta đã biết cách nối dữ liệu từ hai Sheet khác nhau của Excel dùng hàm IF. Tuy nhiên trong trường hợp dữ liệu không theo thứ tự thì hàm Vlookup mới có thể giải quyết vấn đề.

Bình luận (2)