Sorry, this video is not available in your country.

Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup trong Excel. Ứng dụng nối dữ liệu từ 2 Sheet khác nhau

cungocsang

Tags:

Đăng ngày 28-11-2009

Bài trước chúng ta đã biết cách nối dữ liệu từ hai Sheet khác nhau của Excel dùng hàm IF. Tuy nhiên trong trường hợp dữ liệu không theo thứ tự thì hàm Vlookup mới có thể giải quyết vấn đề.
Đọc thêm

Bình luận (2)