Sorry, this video is not available in your country.

Hướng dẫn tạo ảnh bìa cover Photoshop phát sáng

Tags: Photoshop, phát sáng, cover, ảnh

Đăng ngày 01-10-2013

Bài tutorial dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ảnh cover cho Photoshop phát sáng

Bình luận (1)