Clip đã bị xóa!

Hướng dẫn tạo và gửi thư điện tử

Hướng dẫn tạo và gửi thư điện tử
Boy_IT_UCE

Ngày đăng 16-09-2008

Đây là clip hướng dẫn cho những bạn mới làm quen với internet học cách tạo và gửi thư điện tử . Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ email changtrainangdong@gmail.com xin cảm ơn!