Sorry, this video is not available in your country.

Hướng dẫn thổi sáo bài Gặp mẹ trong mơ

kiro

Tags: Hướng dẫn thổi sáo bài Gặp mẹ trong mơ, hướng dẫn thổi sáo trúc. sáo trúc, nhạc cụ dân tộc

Đăng ngày 01-10-2012

Gặp mẹ trong mơ là bài hát nổi tiếng và ý nghĩa. Qua âm thanh tiếng sao trúc sẽ còn hay và hấp dẫn hơn nhiều. Hãy học cách thổi bài hát này nhé bằng sáo trúc.

Bình luận (0)