Sorry, this video is not available in your country.

Huyền thoại Mô Tô : Harley Davidson

RockTillD

Tags: Harley Davidson, Harley Davidson Rocker FXCW, mô tô, xe máy, huyền thoại

Đăng ngày 24-04-2008

Con xe trong clip này là Harley Davidson Rocker FXCW 08.

Bình luận (1)