Huyền thoại cầu Hiền Lương

Đăng ngày 09-08-2012
Năm 1954 sau khi để thua trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, Pháp đồng ý trao trả độc lập cho Việt Nam theo hiệp định Gernever. Sông Bến Hải ở vĩ tuyến 17 được chọn để chia Việt Nam thành 2 phần tập trung quân sự.

Bình luận (0)