Clip đã bị xóa!

Hy vọng mới cho bệnh nhân nhiễm HIV

Hy vọng mới cho bệnh nhân nhiễm HIV
blackocean

Ngày đăng 02-03-2011

HIV luôn là 1 thách thức lớn với các nhà khoa học. Mới đây, một phương pháp mới đã được tìm ra và đang nghiên cứu tại Mỹ, hứa hẹn sẽ trở thành tia hy vọng cho những người nhiễm HIV.