Clip đã bị xóa!

[Infinity Challenge] Tập 349 (2/3)

[Infinity Challenge] Tập 349 (2/3)
infinity_challenge

Ngày đăng 30-10-2013

Nghệ sĩ: Yoo Jae Suk, Park Myeong Su, Jeong Jun Ha, Noh Hong Chul, Jeong Hyeong Don, Ha Dong Hoon (Haha), Gil Seong Joon (LeeSSang). Danh sách khách mời: G Dragon, BoA, Yoo Hee Yeol và Primary. Giới thiệu: Nội dung hài hước độc đáo. Một trong những show nắm giữ rating hàng đầu khung giờ. Một chương trình bạn chẳng thể bỏ qua với các nhân vật nổi tiếng.

Đọc thêm