Clip đã bị xóa!

KINH BÁO ÂN CHA MẸ, Đại đức Chiếu Niệm tụng

KINH BÁO ÂN CHA MẸ, Đại đức Chiếu Niệm tụng
AMember

Ngày đăng 23-06-2009

KINH BÁO ÂN CHA MẸ, Đại đức Chiếu Niệm tụng. Bài Kinh này do đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni thuyết và rất có ý nghĩa. Trong đoạn phim này có sự tụng Kinh truyền cảm của ĐĐ Chiếu Niệm cùng những đoạn phim ngắn minh họa khác rất có ý nghĩa. Quý vị có thể vào trang Phật giáo này của AMember để xem những phim rất hay khác: www.TuVaHanh.com Quý vị cũng có thể đến trang cá nhân này của AMember với các clip được sắp xếp theo từng danh sách riêng (playlist) để quý vị xem được dễ hiểu và dễ nhớ: http://beta2.clip.vn/mytv/AMember AMember kính chúc quý vị thêm nhiều trí-huệ.

Đọc thêm