Clip đã bị xóa!

Kamen rider Zen-o tập 1
pasadena

Ngày đăng 27-05-2008

Kamen rider được sản xuất năm 2007.Phim nói về ryotaro nogami là 1 thanh niên với nhiều không may.Một ngày tình cờ nogami gặp hana và được 1 imagin nhập thể nogami đã trở thành zen-o nhằm chống lại các imagin khác đang có ý định quay về quá khứ để thay đổi tương lai của chúng