Clip đã bị xóa!

Karatedo Việt Nam áp dụng luật thi đấu quốc tế mới

Karatedo Việt Nam áp dụng luật thi đấu quốc tế mới
karate.clip

Ngày đăng 19-09-2013

Karatedo áp dụng luật thi đấu quốc tế mới.