Sorry, this video is not available in your country.

Kế Hoạch Baby - Rob B Hood - Phim hài Thành Long

Tags: Kế Hoạch Baby, Rob BHood, Thành Long, Louis Koo, Micheal Hui, Charlene Choi

Đăng ngày 13-12-2009

Cùng chung một mục đích hám tiền, gặp nhau lập thành 1 nhóm chuyên trộm két bẻ khóa, khoét vách kiếm tiền nhưng cả 3 tên ăn trộm đều có những mục đích tiêu tiền khác nhau, kẻ cờ bạc (Jackie Chan), kẻ bao gái(Louis Koo), kẻ tích góp để dành (Micheal Hui).
Đọc thêm

Bình luận (0)