Sorry, this video is not available in your country.

Kể chuyện Game : Thạch Sanh Ngoại Truyện P.1

chongchongtv

Tags: chongchongtv, game, ke chuyên game, thach sanh, lineage

Đăng ngày 22-02-2008

Thạch Sanh Ngoại Truyện P.1
Sử dụng bối cảnh của Game LineAge2 để kể lại câu chuyện cổ tích Thạch Sanh

Bình luận (0)