Clip đã bị xóa!

Kể chuyện Game : Thạch Sanh Ngoại Truyện P.1

Kể chuyện Game : Thạch Sanh Ngoại Truyện P.1
chongchongtv

Ngày đăng 22-02-2008

Thạch Sanh Ngoại Truyện P.1 Sử dụng bối cảnh của Game LineAge2 để kể lại câu chuyện cổ tích Thạch Sanh