Kể chuyện Game : Thạch Sanh Ngoại Truyện P.1

Đăng ngày 22-02-2008
Thạch Sanh Ngoại Truyện P.1
Sử dụng bối cảnh của Game LineAge2 để kể lại câu chuyện cổ tích Thạch Sanh

Bình luận (0)