Clip đã bị xóa!

Kéo cưa lừa xẻ
WhiteOcelot

Ngày đăng 20-11-2008

Các ca sĩ nhí trình bày: Ngọc Châu, Nguyệt Anh, Trúc Linh, Thanh Ngọc, Phương Yến, Diễm Quỳnh. Minh họa: Anh Tuấn, Khương Duy