Clip đã bị xóa!

Kéo cưa lừa xẻ
Kiddyland

Ngày đăng 02-06-2008

Nhạc Đồng Dao Biểu diễn: Tốp thiếu nhi TTVH Ba Đình