Clip đã bị xóa!

Khả năng siêu phàm của con người

Khả năng siêu phàm của con người
camnangsong

Ngày đăng 25-06-2013

Nhiều người cho rằng khả năng con người là hữu hạn, con người không thể khỏe như voi, không thể chạy nhanh như báo, không thể sống trong những điều kiện khó khăn nhất, không thể dùng trí lực để điều khiển mọi vật… Nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa học và những trường hợp thực tế đã từng xảy ra trên thế giới thì câu trả lời lại là… có thể.

Đọc thêm