Clip đã bị xóa!

Khắc bút chì nghệ thuật

Khắc bút chì nghệ thuật
nguyenvu2010

Ngày đăng 11-12-2012

Khắc bút chì nghệ thuật từ nghệ nhân Nguyễn Minh Tâm.