Khắc bút chì nghệ thuật

Đăng ngày 11-12-2012
Khắc bút chì nghệ thuật từ nghệ nhân Nguyễn Minh Tâm.

Bình luận (0)