Khách kì lạ của cửa hàng sung sướng

Đăng ngày 10-06-2011
Khách này lạ quá.

Bình luận (0)