Sorry, this video is not available in your country.

Khách kì lạ của cửa hàng sung sướng

Hoàng Anh Sơn

Tags: Khách kì lạ của cửa hàng sung sướng, sung sướng, hài hước, hóm hỉnh, funny, cười

Đăng ngày 10-06-2011

Khách này lạ quá.

Bình luận (0)