Clip đã bị xóa!

Khai Mạc Olympic Bắc Kinh (Full 130')

Khai Mạc Olympic Bắc Kinh (Full 130')
hoangkit

Ngày đăng 11-08-2008

Khai Mạc Olympic Bắc Kinh (Full 130')