Khai Mạc Olympic Bắc Kinh (Full 130')

Đăng ngày 11-08-2008
Khai Mạc Olympic Bắc Kinh (Full 130')

Bình luận (21)