Sorry, this video is not available in your country.

Khánh Phương biểu diễn, bị rách quần

Tin trong nước

Tags: Khánh Phương, Khanh Phuong, tai nạn, tai nạn của khánh phương

Đăng ngày 29-05-2012

Khánh Phương biểu diễn ở hội chợ ĐT,.....đang diễn thì bị ''rách quần''...từ 1''35

Bình luận (0)